W naszej firmie Energia z Nieba montujemy instalacje fotowoltaiczne korzystając z rozwiązań najlepszego systemu SolarEdge.
Dlaczego rozwiązania SolarEdge są najlepsze?

Więcej energii z każdego modułu

SolarEdge jest synonimem dla optymalizacji mocy systemów fotowoltaicznych od 2006 r. Oprócz falownika w skład systemu fotowoltaicznego wchodzą także optymalizatory mocy, dzięki którym w przeciwieństwie do tradycyjnego systemu fotowoltaicznego każdy moduł działa niezależnie i nie wpływa na pracę innych. W wyniku starty energii (zacienienie, zabrudzenie itp.) instalacja opisywana instalacja generuje więcej mocy niż w przypadku użycia konwencjonalnych falowników.

Straty energii mogą wynikać z niedopasowania fabrycznego paneli, zanieczyszczeń, zacienień jak i również z nierównomiernego starzenia się modułów fotowoltaicznych.

Większa elastyczność projektowania

Dzięki braku konieczności dopasowywania łańcuchów do mocy znamionowych, orientacji czy nachyleń paneli możliwe jest efektywne i estetyczne wykorzystanie powierzchni dachu. Wykorzystanie dłuższych łańcuchów zmniejsza koszty systemowe i usprawnia montaż.

Rozbudowanie początkowej instalacji fotowoltaicznej w przyszłości nie jest żadnym problemem.


Większe bezpieczeństwo

W tradycyjnych systemach fotowoltaicznych wyłączenie lub odłączenie od sieci falownika spowoduje zatrzymanie przepływu prądu tylko po stronie DC, stąd napięcie w przewodach (na dachu) będzie dalej wysokie. Ponadto istnieje ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, który może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

Technologia SafeDC™ zawarta w systemie SolarEdge jest funkcją bezpieczeństwa minimalizującą ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Optymalizatory w sytuacjach awaryjnych automatycznie przełączają się w tryb bezpieczeństwa ograniczając napięcie wyjściowe każdego z modułów do wartości bezpiecznej – 1 V.